LaserpressPlus®


Żeby zobaczyć film kliknij link na dole strony.

Gorącowalcowane arkusze/blachy trawione lub nietrawione. Jakość tych arkuszy/blach jest dedykowana specjalnie dla plazmowego lub laserowego cięcia a także dla optymalnego tłoczenia i gięcia na zimno. LaserpressPlus® jest dostępny w różnych gatunkach.


Korzyści

LaserpressPlus
Korzyści dla cięcia laserowego i plazmowego :
- Szybsze cięcie: do 30% większa wydajność ze względu na niższą zawartość krzemu i zminimalizowane zanieczyszczenia powierzchni.
- Perfekcyjna płaskość.
- Zmniejszona deformacja wycinanych detali.
- Gładka i czysta powierzchnia krawędzi cięcia.


Korzyści dla automatycznego gięcia, tłoczenia i wykrawania:
- Doskonałe kształtowanie na zimno ze względu na wyższą granicę plastyczności.
- Tolerancja płaskości = maksymalnie 3 mm/m.
- Dokładne gięcie i doskonała powtarzalność produkcji dzięki udoskonalonej metalurgii ze ścisłymi tolerancjami.


conventional

Aby w pełni korzystać z nowoczesnych osiągnięć w zakresie przetwarzania stali, należy używać blach dostosowanych do najbardziej nowoczesnych i aktualnych technologii. Blachy stosowane w precyzyjnej produkcji z wykorzystaniem cięcia laserowego: powinny być wolne od naprężeń, posiadać doskonały stopień płaskości oraz lepiej obsługiwać kształtowanie na zimno w porównaniu do standardowych gatunków.
Aby odpowiedzieć na te wysokie wymagania Van Heyghen Staal NV opracował nową jakość: LaserpressPlus®. Jego drobnoziarnista struktura, wysoka granica plastyczności oraz gwarantowana tolerancja płaskości 3 mm/m zapewnia, że LaserpressPlus® doskonale odpowiada na wszystkie najtrudniejsze wymagania jakościowe. Użycie LaserpressPlus® umożliwia wzrost produkcyjności o 30%.
Wyjątkowa jakość oraz nadzwyczajne korzyści osiągane są dzięki naszej linii Skin-Pass. którą stanowi zespól urządzeń eliminujący wszystkie wewnętrzne naprężenia, poprawiając kształt, zapewniając większą kontrolę grubości oraz tworzący bardziej pożądane wykończenie powierzchni.
Nasz wyjątkowy zespół maszyn Skin-Pass stale koryguje kształt walcowanych na gorąco blach i arkuszy, łącząc w sposób ciągły zimną redukcję oraz urządzenia korygujące płaskość. Produkując w ten sposób możemy zagwarantować stałą i mierzalną poprawę wytrzymałości na zerwanie.
Ten unikalny sposób produkcji zapewnia najwyższe osiągalne wyniki!
LaserpressPlus® występuje w różnych gatunkach stali walcowanej na gorąco, trawionej lub nietrawionej, z ciętymi lub naturalnymi krawędziami.

LaserpressPlus® uzyskiwany jest w trzech etapach


1. Nowoczesne hutnictwo z bardzo dokładnymi tolerancjami :

Ex: Właściwości mechaniczne
 S235JR LaserpressPlus® 240
Wytrzymałość na rozciąganieRm : Grubość > 3mm : 340 do 470 N/mm²Rm : Grubość > 3mm : 340 do 440 N/mm²
Granica plastycznościRe : 235 do 370 N/mm²Re : 240 do 340 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniuOd 17 % do 33 %Od 28 % do 33 %


Ex: Skład chemiczny
 S235JRLaserpressPlus® 240
S0,045% max0,025% max
P0,045% max0,030% max
Si--

2. Lepsza precyzja podczas przetwarzania:

- Dzięki doskonałej kontroli temperatury podczas walcowania na gorąco blachy LaserpressPlus® są wolne od naprężeń.
- Blachy LaserpressPlus® posiadają również dokładniejsze tolerancje grubości niż standardowe blachy.

3. Usunięcie naprężeń wewnętrznych dzięki naszej walcarce wygładzającej gwarantującej zwiększenie wytrzymałości przy zerwaniu oraz poprawę płaskości. Nasza wyjątkowa walcarka wygładzająca w jednym ciągu technologicznym poprawia kształt, zapewnia większą kontrolę grubości, uzyskuje bardziej pożądane wykończenie powierzchni i eliminuje wewnętrzne naprężenia szczątkowe w walcowanych na gorąco blachach i arkuszach.

Nasze maszyny są specjalnie zaprojektowane w celu zagwarantowania płaskości w następujących tolerancjach:
Tolerancja płaskości: w mm / 1 metr

Tolerancje zgodne z EN 10051Przeciętne tolerancje LaserpressPlus®
GrubośćSzerokość 
3 - 12mm700 - 1200mm153
 1201 - 1500mm183
 1501 - 2000mm233

Dostępne wymiary: standardowe lub niestandardowe:
- Grubość od 3mm do 20 mm dla LaserpressPlus® 240
(dla LaserpressPlus® 700 max. 8mm)
- Szerokość od 1000 do 2000 mm
- Długość: dla grubości od 1,50 mm do 20 mm: długość 800 mm do 13500 mm
- Krawędzie cięte lub naturalne

Powierzchnia:
- trawiona lub nietrawiona
- oliwiona lub nieoliwiona

Pozostałe tolerancje:
- Grubość, szerokość, długość: zgodnie z EN 10051 (ściślejsze tolerancje na życzenie)

LaserpressPlus® jest dostępny z magazynu w następujących gatunkach:
- LaserpressPlus® 240 : idealny zamiennik dla S235JR & DD11
- LaserpressPlus® 355 : idealny zamiennik dla S355MC
- LaserpressPlus® 420 : idealny zamiennik dla S420MC
Pozostałe gatunki aż do LaserpressPlus® 700 na życzenie

Obejrzyj nasz film przedstawiający LaserpressPlus®